Najboljše kriptovalute
  1 ura sprememba
  0 %
  ETHDYDX / USD - 1h change
  24 ura sprememba
  0 %
  ETHDYDX / USD - 1d change
  1 ted. sprememba
  0 %
  ETHDYDX / USD - 1w change
  Pretvornik kriptovalut
  dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX) Pregled
  • Posodobljeno 2024-07-04 14:02:07

  dYdX (ethDYDX) (ETHDYDX)